A személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi irányelvek.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi irányelvek.

1. Fogalommeghatározások

1.1. Üzemeltető. A GDPR rendelet értelmében az adatkezeléssel megbízott üzemeltető miss-universe.hu, és erre az oldalra hivatkozik.

1.2. Adatvédelmi tisztviselő (DPO) = A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkérések elküldésének címe az e-mail cím: office@miss-universe.hu

1.3. Cookie-k. A “cookie” egy kis fájl, amely általában betűkből és számokból áll. Letöltődik egy számítógép vagy más típusú eszköz memóriájába, amelyet az interneten szörfözésre használnak (okostelefon, táblagép stb.), Majd egy bizonyos webhelyhez fér hozzá.

1.4. A GDPR-rendelet értelmében érintett személy. Az azonosítható természetes személy képviseli (amely közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító elemre való hivatkozással: név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több konkrét elem). A szóban forgó személy lehet az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybevevője, de bármely más természetes személy is, akinek személyes adatait továbbítják az Üzemeltetőnek.

1.5. Adatkategóriák. Ezeket személyes adatok képviselik, és az Üzemeltető csak akkor dolgozza fel, ha az adatokat a platformon belül egy szakaszba írja be, vagy e-mailben küldi el őket.

1.6. Személyes adatok kezelése: a személyes adatokon vagy személyes adatokon végzett műveletek bármely csoportja, automatikus manipulációs módszerekkel vagy anélkül végzett műveletek, mint például a gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, alkalmazkodás vagy módosítás, kivonás, konzultáció, felhasználás, továbbítással történő nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

2. Milyen információkat dolgozunk fel?

2.1. A cookie-k segítségével gyűjtött információk. A reklámkampányok jobb iránya, valamint a szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében miss-universe.hu felhasználja az ügyfeleink által vásárolt termékekre vonatkozó adatokat. Ha ön jóváhagyta a cookie-k tárolását a böngészőjében, és beleegyezik azok használatába, a miss-universe.hu információkat kap az Ön által látogatott oldalakról, a termékek eléréséről és a webhelyen belüli egyéb tevékenységekről.

2.2. miss-universe.hu nem tárol vagy más módon nem dolgoz fel semmilyen érzékeny személyes adatot, például az Ön egészségi állapotára, vallására vagy meggyőződésére stb. vonatkozó adatokat.

2.3. A Platform felhasználói által megadott adatok. A miss-universe.hu a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat dolgozzuk fel. Elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket a hírlevéllistára való feliratkozáskor adunk meg nekünk. Ezek az adatok magukban foglalják különösen az Ön e-mail címét és nevét.

3. Milyen célból kerül mentésre a személyes adatok?

3.1 A promóciók és promóciók legjobb átirányítása érdekében miss-universe.hu tárolja a cookie-k adatait a webhely látogatása során, a megnyitott termékek és a platformon végzett egyéb tevékenységek során. Az üdvösség csak az Ön beleegyezése alapján történik. a releváns cookie-k használatával kapcsolatban. Ez a hozzájárulás teljesen önkéntes. A legtöbb esetben a megadott információk alapján elemzést és jelentéseket miss-universe.hu szerezni a platform felhasználóinak viselkedéséről. Lehetővé teszik a hirdetési kampányok jobb átirányítását vagy a platform tartalmának módosítását arra, hogy mi érdekli Önt, és mit keres az idő nagy részében, a platform felhasználóinak nagy csoportjára. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozása általában automatizált.

3.2. Termékpromócióinkhoz és a felhasználóknak küldött promóciós kommunikáció formájában történő miss-universe.hu promóciós kommunikáció formájában történő promóciójához miss-universe.hu gyakran használ e-mail címeket. A manipuláció ebben az esetben csak az Ön beleegyezése alapján történik, ami teljesen önkéntes. Még akkor is, ha nem ért egyet, továbbra is teljes egészében használhatja platformunkat. Ön a regisztrációkor elfogadja a miss-universe.hu a cím megadásakor. E-mail. Ne feledje, hogy a miss-universe.hu történő regisztrációt csak olyan személyek végezhetik, akik már betöltötték a 15. életévüket. Az Ön beleegyezése bármikor visszavonható, ha rákattint a hírlevélben található linkre.

JOGALAP: az Üzemeltető jogos érdeke az online csalások elkerülése és a platform általános működésének biztosítása, a szerződés teljesítése és az érintett hozzájárulása, adott esetben.

4. Az Ön jogai valamint az érintett a megadott személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban

4.1. Az érintettek jogai és azok gyakorlásának módja

A GDPR-rendelet szerint Ön, mint érintett, a jogok csúcsát élvezheti, nevezetesen:

4.1.1. A tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog. Ezt a jogot jelenti, hogy birtokában legyen egy visszaigazolás arról, hogy az Ön személyes adatait feldolgozták vagy nem kezelték, és ha igen, akkor azokhoz az adatokhoz való hozzáféréshez való jog. p>

4.1.2. A helyesbítéshez való jog. Lehetőség van az Üzemeltetőtől kérni, és lehetőség van az Önnek címzett pontatlan személyes adatok átírására és/vagy a hiányos személyes adatok kitöltésére . . , figyelembe véve, hogy online fiók esetén ezeket a változtatásokat adott esetben személyesen is megteheti a fiókadatok szerkesztése részből.

4.1.3. Az adatok törléséhez való jog („az elfelejtéshez való jog”) Joga van személyes adatainak törléséhez abban az esetben, ha a GDPR-rendeletben említett bizonyos okokat megsértik. p>

4.1.4. Az adatkezelés korlátozásának joga Jog az adatkezelés korlátozásához bizonyos esetekben.

4.1.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Jogában áll személyes adatokat kapni Önről és átadni egy másik üzemeltetőnek.

4.1.6. Tiltakozáshoz való jog: & Jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a GDPR-rendelet értelmében.

4.1.7. Az a jog, hogy ne vonatkozzanak rád kizárólag a személyes adatok automatikus feldolgozásán alapuló döntések & nbsp; Ide tartozik olyan profilok létrehozása, amelyek jelentős mértékben érintik vagy érintik Önt hasonló módon. p>

4.1.8. Önnek joga van panasszal élni az Országos Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletének Hatóságánál (ANSPDCP) Ha úgy ítéli meg, hogy adatait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelték.

4.2. Hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat?

A fent említett jogok gyakorlása érdekében kérjük, hogy írásbeli kérelemmel, elektronikus formában, keltezve és aláírva az e-mail címre címezzen: office@miss-universe.hu a személyes adatok védelméért felelős személy figyelmébe.

4.3. Mennyi ideig tart, amíg válaszolunk a kéréseire?

Legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást kap a megtett intézkedésekről, vagy adott esetben arról, hogy miért nem lehet megtenni a kért intézkedéseket.

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem teljesítése érdekében minden lehetséges intézkedést megteszünk az érintett személyazonosságának ellenőrzésére.

Ugyanakkor a GDPR-rendelet szerint a fent említett szanálási határidő szükség esetén legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve az Ön ügyének összetettségét. és a kérelmek számát, és adott esetben tájékoztatni fogjuk Önt erről a szempontról.

5. A személyes adatok címzettjeinek rendeltetési helye vagy kategóriái

Azok a címzettek, akik az Európai Unión belül személyes adatokat dolgoznak fel, kötelesek ugyanazokat a jogi rendelkezéseket betartani, az Üzemeltetőhöz hasonló szintű védelmet nyújtva.

Megjegyzés: Az Amerikai Egyesült Államok területén tevékenységet folytató címzettek esetében az Üzemeltető garantálja, hogy “Adatvédelmi pajzs” tanúsítvánnyal rendelkeznek, és az Európai Bizottság megfelelő szintű védelmet nyújtónak tekinti őket. Az “Adatvédelmi pajzsot” betartó vállalatok listája az alábbi linken található: https://www.privacyshield.gov/welcome .

5.1 Hírlevél szolgáltatás működtetése céljából történő adattovábbítás

Annak biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatás a kívánt paramétereken működjön, az e-mail továbbítás területére szakosodott harmadik felet, illetve a The Rocket Science Grouphoz tartozó MailChimp szolgáltatást használjuk. A harmadik fél adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://mailchimp.com/legal/privacy

A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozáshoz el kell érnie ezt a részt – vagy a beérkezett e-mailben található “Leiratkozás” gomb megnyomásával, vagy e-mailben a címre küldött e-mailben office@miss-universe.hu

5.2. A személyes adatok továbbítása közintézményeknek, bíróságoknak, valamint a bűncselekmények elkövetésének kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatóságoknak

Különleges esetekben, amikor ezt törvény írja elő, az Üzemeltető köteles az illetékes intézményeknek tájékoztatást adni a személyes adatokról.

5.3. Továbbítás más harmadik félnek

Annak érdekében, hogy kellemes élményt nyújthassunk Önnek a platformon belül, folyamatosan azzal vagyunk elfoglalva, hogy javítsuk / karbantartsuk az általunk használt szoftvert. Ebben az értelemben fejlesztési szerződéseket kötöttünk a programozás és a szoftverkarbantartás területén szakosodott vállalatokkal.

5.4. Közösségi hálózatok

Weboldalunk a közösségi hálózatok üzemeltetőinek “bővítményeit” használja. A weboldalunkon található összes közösségi média bővítmény egyértelműen és egyértelműen meg van jelölve.

5.5. Forgalomelemzési szolgáltatások

Weboldalunk statisztikai célokra használja a Google Inc. “Google Analytics” és “Google AdSense” webelemző szolgáltatásait.

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást használja, amely cookie-k használatával elemzi a Google, Inc. (“Google”) által kínált jelenlegi platformot. Erről további adatok találhatók a cookie-kra vonatkozó irányelveink oldalán.

Elutasíthatja a cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni Platformunk összes funkcióját. Lehetőség van arra is, hogy a jövőben abbahagyja a Google Analytics használatát a Google Analytics leiratkozási böngészőbővítményének letöltésével és telepítésével a böngészőjéhez. További részletek itt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Megjegyzés: További részletek a Google Analytics Általános Szerződési Feltételein és a Google Analytics oldalain találhatók.

6. JOGALAP

6.1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) A http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

Utolsó frissítés: 2022.05.31.