Ezek a feltételek vagy a jelen feltételekben említett egyéb dokumentumok (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) meghatározzák azokat a jogi feltételeket, amelyek a webhelyünk miss-universe.hu, annak bármely aldomainje és bármely más, általunk vagy a nevünkben üzemeltetett weboldal használatára vonatkoznak (együttesen a „Weboldalak” és a „Weboldal” hivatkozás bármelyikükre) és az általunk kínált egyéb szolgáltatásokra („Szolgáltatások”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és győződjön meg róla, hogy megértette azokat a Szolgáltatások használata előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatások használatával elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, akkor nem fogja tudni használni a Szolgáltatásokat, és azonnal el kell hagynia az oldalt. Ha továbbra is használja a weboldalt, úgy véljük, hogy ez a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása.

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek megértése

1.1. Amikor a „Miss Universe”,”, „mi”, „mi” vagy „miénk” kifejezésre utalunk, miss-universe.hu értjük alatta. Amikor „Ön” vagy „tiéd” kifejezésre utalunk, akkor Önt, a Szolgáltatásokat igénybe vevő személyt értjük.

2. Rólunk

2.1. Ezt a weboldalt bigadvertising.ro üzemeltetnünk. Ezen a weboldalon keresztül kínáljuk Önnek a szolgáltatásokat. Az általunk kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos további részletek az alábbi 3. szakaszban találhatók. Fontos megérteni, hogy a termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szerződés Ön és a termékek vagy szolgáltatások szállítója között jön létre, amelytől a szolgáltatást vagy terméket vásárolják. Ügynökként járunk el a termékek vagy szolgáltatások szállítói nevében, amelyek a legfontosabbak. Ne vásárolja meg tőlünk a termékeket. Az Érintett Termék vagy Szolgáltatók felhatalmaznak minket arra, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat jelenítsünk meg ezen termékek vagy szolgáltatások nevében, de nem vagyunk részesei ennek a szerződésnek, és Ön nem vásárolja meg a termékeket vagy szolgáltatásokat tőlünk vagy ügynökként. A termékekről, szolgáltatásokról, termék- vagy szolgáltatásszállítókról, valamint az Ön és közöttük a termékek megvásárlásával kapcsolatos szerződésről az alábbi 4. szakaszban találunk további információkat.

3. Szolgáltatások

3.1. Az általunk kínált szolgáltatások lehetővé teszik, hogy böngészhessen a weboldalon, és termékeket vásároljon számos termék- vagy szolgáltatásszállítótól és márkától szerte a világon. A fent említettek szerint azonban a termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szerződés Ön és az érintett Termék vagy Szolgáltató között jön létre. Ez azt jelenti, hogy a Társult (nem mi) az, aki jogilag felelős a termékek értékesítéséért.

3.2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítási logisztikai szolgáltatást a Termékek vagy Szolgáltatások Szállítója nyújtja, és mint ilyen, a nyújtott szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés Ön között jön létre. és a termékek vagy szolgáltatások szállítója.

3.3. A Szolgáltatások igénybevételéhez 18 évesnél idősebbnek kell lennie.

4. Termékek vagy szolgáltatások szállítói

4.1. A Termékek vagy Szolgáltatások szállítói olyan márkák és vállalatok, amelyek felajánlják nekünk a megállapodást, hogy felfedik a webhelyünkön kínált termékeket vagy szolgáltatásokat.

4.2. miss-universe.hu nem eladó, hanem csak olyan platform, amely a Termékek vagy Szolgáltatások Szállítóinak termékeit mutatja be. Ennek eredményeként miss-universe.hu nem igényel engedélyt a termékek értékesítéséhez. A visszaküldéssel vagy a közbeszerzési szerződés megkötéséből eredő panaszokkal kapcsolatos további információkat közvetlenül a Termék- vagy Szolgáltatásszállítókhoz kell címezni.

4.3. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Termékek vagy Szolgáltatások Szállítói problémát tapasztalnak a megrendelés feldolgozása során, a Termékek vagy Szolgáltatások Szállítója felveszi Önnel a kapcsolatot, és esetleg további részleteket kér a probléma megoldásához.

4.4. A Termékek vagy Szolgáltatások szállítói fenntartják a jogot arra, hogy ne fogadják el a megrendelését, ha például a megrendelt termék kimerült, visszavonták vagy más módon nem érhető el, vagy ha nem tudják megszerezni a fizetésre vonatkozó engedélyt, vagy ha nem felelnek meg a jogosultsági feltételeknek (például 18 évesnél fiatalabb).

5. Weboldalunk

Ez a szakasz azokat a szabályokat határozza meg, amelyek a Weboldal Ön általi használatára vonatkoznak, függetlenül attól, hogy ön használja-e vagy navigálja azt. Az oldal használatával Elfogadja ezeket a szabályokat. Ha nem ért egyet ezekkel a szabályokkal, akkor nem használhatja a weboldalt, és azonnal el kell hagynia.

5.1. A Weboldalhoz való hozzáférés ingyenesen elérhető, és Ön felelős a webhelyhez való hozzáféréshez szükséges összes intézkedés meghozataláért. Ön felelős annak biztosításáért is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül éri el a webhelyet, tisztában legyen a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, és hogy azok megfeleljenek nekik.

5.2. Ön előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem reprodukálhatja, másolhatja és/ vagy használhatja fel a weboldalt kereskedelmi célokra semmilyen kereskedelmi célra.

5.3. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül leállítsuk vagy módosítsuk a weboldalt, és időről időre korlátozhatjuk a hozzáférést a teljes webhelyhez vagy annak részeihez. Nem tartozunk felelősséggel Önnel szemben. ha bármilyen okból a weboldal bármikor vagy bármely ideig nem érhető el.

5.4. Az Ön viselkedése nem használhatja a weboldalt olyan módon, amely bármilyen módon megszakítást, kárt vagy kárt okoz vagy okoz a webhelyhez vagy az ahhoz való hozzáférésben.

5.5. Ön tudomásul veszi, hogy Ön felelős minden elektronikus kommunikációért és tartalomért, amelyet a számítógépéről küldenek nekünk, és a webhelyet csak törvényes célokra használhatja.

5.6. Az oldalt nem használhatja az alábbi ingóságok egyikéhez sem:

5.6.1. Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat vagy rendeleteket. Bármilyen módon, ami illegális vagy csalárd, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd céllal vagy hatással rendelkezik. Olyan anyagok küldése, felhasználása vagy újrafelhasználása, amelyek: (1) illegális, sértő, visszaélésszerű, illetlen, rágalmazó, obszcén vagy fenyegető és/vagy (2) szerzői jog, védjegy, titoktartás vagy bármely más jog megsértése, és/vagy (3) más módon káros harmadik felekre nézve és/vagy (4) kifogásolható és/vagy (5) szoftvervírusokból áll vagy tartalmaz, politikai kampányok, kereskedelmi kérések, lánclevelek, tömeges e-mailek vagy bármilyen „spam”. Ahhoz, hogy kárt okozzon, szükségtelen kényelmetlenséget vagy szorongást okozzon bárki számára.

5.6.2. E rendelkezések megsértése az 1990. évi számítógépes visszaélésekről szóló törvény értelmében bűncselekménynek minősülne. Mi, az alkalmazandó jogszabályokkal vagy közrenddel összhangban, jelentjük az ilyen jogsértéseket az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és nyilvánosságra hozzuk számukra az Ön személyazonosságát. Ha megsérti az Általános Szerződési Feltételeket és/vagy bármely harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak feltételeit, akkor teljes mértékben kártalanít minket minden költség, költség, felelősség, kár és veszteség ellen, beleértve a kamatokat, bírságokat és díjakat, valamint a jogi vagy szakmai költségeket, amelyeket ellenünk és /vagy csoportunk bármely tagja ellen vagy azzal összefüggésben nyújtott vagy felmerült vagy fizetett.

6. Harmadik felek termékei és szolgáltatásai az oldalon

6.1. A weboldal kizárólag harmadik felek által kínált szolgáltatásokat és/vagy termékeket tartalmaz. Ezeknek a harmadik féltől származó termékeknek és szolgáltatásoknak az Ön általi használatára további feltételek vonatkozhatnak, amelyeket javasoljuk, hogy ellenőrizze ezeket a harmadik féltől származó termékeket és szolgáltatásokat, és továbbra is ellenőrizze az adatokat a változások tekintetében. Nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget a harmadik féltől származó termékek és szolgáltatások Ön általi használatáért vagy azzal kapcsolatban. Fenntartjuk a jogot arra, hogy felfüggesszük, visszavonjuk, megszüntessük és/vagy módosítsuk a webhelyekhez és/vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik féltől származó termékeket és szolgáltatásokat, ha ön megsérti a harmadik féltől származó termékek és szolgáltatások feltételeit. A harmadik féltől származó termékek és szolgáltatások használata az Ön saját felelősségére történik.

6.2. Nem garantáljuk, hogy harmadik felek weboldalainak, szolgáltatásainak, termékeinek és szolgáltatásainak bármely vagy összes funkciója egy adott eszközön fog működni.

6.3. Társulás miss-universe.hu. Örömmel hozunk létre egy linket a weboldalra, de ezt tisztességes és törvényes módon kell megtennie, és nem szabad károsítania hírnevünket, vagy kihasználnia kell (például egy link használatával, amely bármilyen társulást vagy jóváhagyást javasol nekünk). Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor visszavonjuk a bejelentkezéshez szükséges engedélyt, és ha arra kérjük, hogy távolítsa el a webhelyre mutató linket, ezt haladéktalanul meg kell tennie.

6.4. Amennyiben a weboldal más weboldalakra mutató linkeket és harmadik felek által biztosított forrásokat tartalmaz, ezek a linkek csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. Nincs befolyásunk ezen webhelyek vagy erőforrások tartalmára, és az ilyen linkeket nem szabad úgy értelmezni, mint a hivatkozott webhelyek jóváhagyását. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az Ön általi használatukból eredhet.

6.5. Felelősségünk a weboldallal kapcsolatban. A weboldalt vagy annak tartalmát bármikor frissíthetjük vagy módosíthatjuk, de erre nem vagyunk kötelesek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelenti, hogy a weboldalon található bármely tartalom bármikor elavult lehet. A weboldal tartalma csak általános tájékoztatásra szolgál. Nem célja, hogy olyan tanácsot nyújtson, amelyre támaszkodnia kell. Nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a weboldal vagy a rajta található tartalom pontos, teljes, naprakész, vagy nem mentes a hibáktól vagy mulasztásoktól. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden olyan feltételt, garanciát, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a weboldalra vagy a rajta található bármely tartalomra vonatkozhat, akár kifejezett, akár hallgatólagos.

6.6. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy bármely felhasználóval szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, akár szerződés, akár szerződés, károkozás (beleértve a gondatlanságot is), a jogi kötelezettségek megsértéséért vagy más módon, amely a következőkből ered vagy azzal összefüggésben merül fel: (1) a weboldal használata vagy használatának képtelensége; vagy (2) a webhelyen megjelenített tartalom használata vagy az azokra való támaszkodás.

6.7. A weboldalt csak belföldi és magáncélú használatra kínáljuk, és mint ilyen, nem vállalunk felelősséget Önnel szemben. az eredmény elvesztése, az üzleti tevékenység elvesztése, a tevékenység megszakítása vagy az üzleti lehetőség elvesztése esetén.

6.8. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet vírus, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más technológiailag káros anyagok okoztak, amelyek megfertőzhetik számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy más védett anyagait az Ön használata miatt. A weboldalról. vagy az Ön általi letöltéskor. a rajta vagy a hozzá kapcsolódó bármely weboldalon található tartalomról.

7. Adatvédelmi szabályzat

7.1. Az Ön személyes adatait csak az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően használjuk fel. Olvassa el figyelmesen ezt, mivel fontos információkat tartalmaz arról, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön adatait. A weboldal használatával Ön beleegyezik személyes adatainak felhasználásába. az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint, és Ön garantálja, hogy az Ön által megadott összes adat pontos.

8. Szellemi tulajdon, szoftver és tartalom

8.1. Mi vagyunk a tulajdonosa vagy licenctulajdonosa a weboldalra és annak tartalmára vonatkozó valamennyi szellemi tulajdonjognak (például szövegnek, grafikának, logónak, gombikonoknak, képeknek, hangklipeknek, digitális letöltéseknek, adat- és szoftverösszeállításoknak, beleértve azok bemutatását és összeállítását). ) („Tartalom”). A weboldalhoz és a tartalomhoz fűződő jogokat a nemzetközi szerzői jogi törvények, valamint a vonatkozó nemzeti szerzői jogi, szerzői jogi és adatbázis-jogi törvények védik. Mindezek a jogok fenntartva vannak.

8.2. Nem szabad szisztematikusan kinyerni és/vagy újra felhasználni a weboldal vagy a tartalom egyes részeit. Különösen nem használhat adatkitermelő eszközt, robotokat vagy hasonló adatgyűjtési és -kivonási eszközöket a weboldal jelentős részeinek újrafelhasználására (egyszer vagy többször) történő kinyerésére. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhat létre és/vagy tehet közzé saját adatbázist, amely a weboldal jelentős részeit (pl. árainkat és terméklistáinkat) tartalmazza.

8.3. Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, minden személy (beleértve nevüket és képeiket), harmadik felek védjegyei és képei harmadik felek termékeiről, szolgáltatásairól és / vagy helyeiről készült képek, amelyeket az oldalon mutatnak be, semmilyen módon nem kapcsolódnak hozzánk, nem kapcsolódnak vagy kapcsolódnak hozzánk. A weboldalon bemutatott védjegyek/nevek az adott védjegyek tulajdonosainak tulajdonában vannak.

9. Egyéb fontos információk

9.1. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor korlátozzuk a platformhoz való hozzáférését.

9.2. Lemondás – Ha megsérti ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és nem teszünk lépéseket, vagy ha késleltetjük a cselekvést, ez nem jelenti azt, hogy lemondtunk a jogainkról, és továbbra is jogunk lesz jogunk élni jogainkkal és jogorvoslatainkkal. Ha lemondunk az Ön megsértéséről, azt csak írásban tesszük (az egyik igazgatónk aláírásával), és ez nem jelenti azt, hogy automatikusan lemondunk az Ön későbbi megsértéséről.

9.3. Teljes szerződés – Ezek az Általános Szerződési Feltételek alkotják az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást Ön között. és minket.

9.4. Rajtunk kívül álló események – Mi és Partnereink nem vagyunk felelősek vagy felelősek az Önnel szembeni kötelezettségeink be nem tartásáért vagy késedelmes teljesítéséért, ha az ilyen hibát vagy késedelmet rajtunk kívül álló esemény okozza.

9.5. Az ellenőrzésünkön kívül eső esemény minden olyan cselekményt vagy eseményt jelent, amely kívül esik a Partnerünkön vagy ésszerű ellenőrzésünkön, mint például Isten cselekedetei, háborúk, terrortámadások, embargók, zavargások, sztrájkok, blokádok, kereskedelmi viták, tüzek, árvizek, földrengések. vagy más természeti katasztrófák, üzemzavarok, rossz időjárás, a közlekedés megszakítása, kormányzati intézkedések vagy a köz- vagy magán távközlési vagy közlekedési hálózatok meghibásodása.

9.6. Ha ilyen esemény bekövetkezik, és befolyásolja a kötelezettségeink vagy a Partnerek önnel szembeni kötelezettségeinek teljesítését: (i) a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy értesítsük Önt; és (ii) kötelezettségeinket és partnereink kötelezettségeit Önnel szemben. az esemény időtartamára felfüggesztjük. Ha az esemény befolyásolja a termékek kiszállítását, felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy az esemény vége után új szállítási dátumot állítsunk be.

9.7. Panaszok – Panaszkezelési eljárást folytatunk, amelyet a viták első felmerülésekor történő megoldására használunk, kérjük, tudassa velünk, ha bármilyen panasza vagy észrevétele van. Kérjük, látogasson el a Kapcsolatfelvétel oldalunkra a velünk való kapcsolatfelvétel részleteiért.

9.8. A platformon bemutatott termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó bármely részletre vonatkozó panaszokat közvetlenül a Termék- vagy Szolgáltatásszállítóhoz kell benyújtani. miss-universe.hu nem vállal felelősséget a termékek megjelenítésében felmerülő eltérésekért.

10. Alkalmazandó jog és joghatóság

10.1. A honlapok használatával vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos mindenre a román jog az irányadó. Románia bíróságai kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármely vitás vagy követelés tekintetében.