miss-universe.hu az online termékek és szolgáltatások katalógusa, ily módon, miss-universe.hu nem értékesít semmilyen terméket vagy szolgáltatást, hanem gyorsabb hozzáférést biztosít az ügyfeleknek a termékek vagy szolgáltatások szállítóihoz. Így az adásvételi szerződés megkötéséből eredő visszaküldéssel vagy panaszokkal kapcsolatos további információkat közvetlenül a Termékek vagy Szolgáltatások Szállítóinak kell címezni.

Ha bármilyen panaszt szeretne tenni, kérjük, forduljon közvetlenül annak a miss-universe.hu platformnak a Termékeinek vagy Szolgáltatásainak Szállítóihoz, ahová átirányítjuk, amikor a „Boltba” gombra kattint, hogy befejezze a termékek vagy szolgáltatások megvásárlását.